Các khoá học hiện có

Xây dựng website tin tức với đầy đủ các tính năng: Quản lý nội dung, phân loại nội dung, kết nối và tương tác với mạng xã hội, cấu hình SEO, phân quyền. Nội dung học chi tiết, đầy đủ nhằm hoàn thiện website mà không cần lập trình.

Thiết kế và lập trình website bán hàng từ giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống đến hoàn chỉnh giao diện tương tác khách hàng, với đầy đủ các tính năng chính: Quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, phân quyền người dùng, bảo mật,... Phát triển Frontend giúp khách đặt hàng vào giỏ hàng, tìm kiếm sản phẩm, quản lý đơn hàng, .... 

Tổng quan ngôn ngữ lập trình PHP. Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP kết hợp cơ sở dữ liệu MySQL thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và hiển thị thông tin dữ liệu ra ngoài màn hình

Khóa học các thẻ HTML, sử dụng Javascript và CSS để tạo giao diện. Sử dụng Framework Responsive để tạo giao diện nhanh, chuẩn và đẹp hơn.