Available courses

Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, CSDL MySQL trong framework Yii2 xây dựng hệ thống website thương mại điện tử.
Hướng dẫn sử dụng công cụ, cách phân tích CSDL theo hướng đối tượng, giúp làm chủ và dễ dàng quản lý dự án sau này.

Học các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP
Giao tiếp PHP và MySQL qua các ví dụ cập nhật dữ liệu vào CSDL

Học các thẻ xây dựng giao diện web HTML, cách sử dụng CSS và nhúng các thư viện Javascript để website lung linh hơn.